Sổ tay vật liệu

Sổ tay vật liệu (xuất bản lần thứ 15)

 • English: Materials Handbook - Fifteenth Edition
 • Tác giả: John A. Vaccari, George S. Brady, Henry Clauser
 • Nhà xuất bản: McGraw-Hill Professional

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Sổ tay kĩ thuật lắng tụ phún xạ: nguyên lí, kĩ thuật và ứng dụng

Sổ tay kĩ thuật lắng tụ phún xạ: nguyên lí, kĩ thuật và ứng dụng

 • English: Handbook of Sputter Deposition Technology: Principles, Technology and Applications (Materials Science and Process Technology Series)
 • Tác giả: Kiyotaka Wasa, Shigeru Haber
 • Nhà xuất bản: William Andrew

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vật liệu quang học

Vật liệu quang học

 • English: Optical Materials
 • Tác giả: Joseph Simmons, Kelly S. Potter
 • Nhà xuất bản: Joseph Simmons, Kelly S. Potter

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Lí thuyết đàn hồi

Lí thuyết đàn hồi

 • English: Theoretical Elasticity
 • Tác giả: A. E. Green
 • Nhà xuất bản: Dover Publications

Tải: link1, link2 (password: twilightzone) , link3 (password: twilightzone) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vật liệu thông minh

Vật liệu thông minh

 • English: Intelligent Materials
 • Tác giả: Mohsen Shahinpoor, Hans-Jorg Schneider
 • Nhà xuất bản: Royal Society of Chemistry

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vật liệu từ

Vật liệu từ

 • English: Magnetic materials (Methuen's monographs on physical subjects)
 • Tác giả: F Brailsford
 • Nhà xuất bản: Methuen

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Cơ học vật liệu composite

Cơ học vật liệu composite (xuất bản lần 2)

 • English: Mechanics of Composite Materials, Second Edition
 • Tác giả: Autar K. Kaw
 • Nhà xuất bản: CRC

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải