Vat li nguyen tu

Vật lý nguyên tử

Tải: link1, link 2 , link3 , link4, link5 ( password: twilightzone), link6 (password: gigle.ws)

Xem chi tiết trước khi tải

Nguyen tu va phan tu

Vật lí nguyên tử, phân tử và quang học: Nguyên tử và phân tử, phần 29Bi

Tải: link1, link2

Xem chi tiết trước khi tải

Tuong tac nguyen tu-photon

Tương tác nguyên tử-photon: Quá trình cơ bản và ứng dụng

Tải: link1, link2, link3 (password: twilightzone), link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Kham pha cau truc vat chat

Khám phá cấu trúc vật chất

Tải: link1

Xem chi tiết trước khi tải

Nguyen tu va li thuyet Bohr ve cau truc cua no

Nguyên tử và lí thuyết Bohr về cấu trúc của nó. Khảo sát cơ bản

Tải: link1, link2, , link3

Xem chi tiết trước khi tải

Nguyen tu va li thuyet Bohr ve cau truc cua no

Ba chương về vật lí nguyên tử

Tải: link1, link2, link3 (password: twilightzone)

Xem chi tiết trước khi tải

Quang pho nguyen tu: Gioi thieu li thuyet ve cao truc sieu tinh te

Quang phổ nguyên tử: Giới thiệu lí thuyết về cấu trúc siêu tinh tế

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Nguyen tu va phan tu

Vật lý nguyên tử, phân tử và quang học: Hạt mang điện

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Lien ket giua cac nguyen tu

Liên kết giữa các nguyên tử

  • English: Bonds Between Atoms
  • Tác giả: Alan Holden
  • Nhà xuất bản: Oxford University Press, USA

Tải: link1, link2, link3 (password: twilightzone)
, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Qua trinh phat xa trong vat li nguyen tu

Quá trình phát xạ trong vật lí nguyên tử

Tải: link1, link2, link3 (password: twilightzone ) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Lien ket hydro va nhung luc lien phan tu khac

Liên kết Hydro và những lực liên phân tử khác (Chuyên khảo cho giáo viên)

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Cau truc nguyen tu va su tuan hoan

Cấu trúc nguyên tử và sự tuần hoàn

Tải: link1, link2, link3 (password: gigle.ws) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Buc xa dien tu

Vật lí nguyên tử, phân tử và quang học: Bức xạ sóng điện từ

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vat li nguyen tu thuc nghiem

Vật lí nguyên tử thực nghiệm

Tải: link1, link2, link3, link4 (password: gigle.ws) , link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vat li nguyen tu thuc nghiem

Chất phóng xạ và sự bức xạ của chúng

Tải: link1, link2 , link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vat li nguyen tu thuc nghiem

Lí thuyết về phổ và cấu tạo nguyên tử: 3 bài giảng

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải