Cong nghe tien tien va vat li hat

Công nghệ tiên tiến và vật lí hạt

Tải: link1, link2, link3 , link4

Xem chi tiết trước khi tải

Cac hat Baryon

Hạt Baryon

 • English: Baryons, 2002
 • Tác giả: Carl Carlson
 • Nhà xuất bản: World Scientific Pub Co Inc

Tải: link1, link2, link3

Xem chi tiết trước khi tải

Khai niem vat li hat nhan

Khái niệm vật lý hạt nhân

Tải: link1, link2, link3

Xem chi tiết trước khi tải

Tuong tac hat nhan truc tiep

Tương tác hạt nhân trực tiếp

 • English: Direct Nuclear Reactions
 • Tác giả: Norman K. Glendenning
 • Nhà xuất bản: World Scientific Publishing Company

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vat li hat co ban

Vật lí hạt cơ bản: Toán học, Vật lý và triết học

Tải: link1, link2, link3

Xem chi tiết trước khi tải

Vat ly y hoc hat nhan

Vật lý y học hạt nhân cơ bản, tái bản lần II

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Co so vat ly hat nhan

Cơ sở vật lí hạt nhân: Từ cấu trúc hạt nhân đến vũ trụ luận

Tải: link1, link2, link3 , link4(pass: gigapedia.org), link5 (Password: physicsbooks.info )

Xem chi tiết trước khi tải

Phan ung nhiet hach: nang luong cua vu tru

Phản ứng nhiệt hạch: nguồn năng lượng của vũ trụ

Tải: link1(pass: gigapedia.org ), link2 (pass: gigapedia.org ) , link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Hadron, hat nhan va ung dung

Hadron, hạt nhân và ứng dụng

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vat li hat co ban

Nhập môn vật lí hạt cơ bản

Tải: link1, link2, link3, link4, link5 (Password: physicsbooks.info)

Xem chi tiết trước khi tải

Vat ly nang luong cao

Giới thiệu vật lí năng lượng cao, tái bản lần thứ IV

Tải: link1, link2, link3(password: twilightzone ) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Gioi thieu vat ly hat co ban

Giới thiệu vật lí hạt cơ bản

Tải: link1, link2, link3 , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Nhap mon vat ly hat nhan

Nhập môn vật lý hạt nhân

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Dao dong notrino

Dao động nơtrino: trạng thái hiện tại và kế hoạch tương lai

Tải: link1, link2, link3, link4 , link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vat ly notrino

Vật lí nơtrino

 • English:Neutron Physics
 • Tác giả: Paul Reuss
 • Nhà xuất bản: EDP Sciences

Tải: link1 , link2 , link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Tán xạ nơtron

Tán xạ nơtron (phần A)

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Tán xạ nơtron

Tán xạ nơtron (phần B)

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Hoa hoc hat nhan va hoa hoc phong xa

Hóa học hạt nhân và hóa học phóng xạ: Cơ bản và ứng dụng, tái bản lần II

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vat li hat nhan

Vật lí hạt nhân: Nguyên lí, thực hành và triển vọng

Tải: link1, link2 (password: twilightzone ) , link3 (password: gigle.ws) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Nang luong hat nhan

Năng lượng hạt nhân: Giới thiệu khái niệm, hệ thống và ứng dụng của các quá trinh hạt nhân (tái bản lần 6)

Tải: link1 , link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Phan hach hat nhan

Phân hạch hạt nhân và sự phóng xạ đám: phương pháp hàm mật độ năng lượng

Tải: link1 , link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Phan ung hat nhan nhiet hach

Phản ứng hạt nhân nhiệt hạch: Nửa thế kỉ nghiên cứu nhiệt hạch giam cầm từ

Tải: link1 (password: gigapedia.org) , link2, link3 (password: twilightzone )

Xem chi tiết trước khi tải

Y hoc hat nhan

Y học hạt nhân

 • English: Nuclear Medicine
 • Tác giả: Zimmermann R
 • Nhà xuất bản: Edp Sciences

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vat li hat nhan: nguyen li va ung dung

Vật lí hạt nhân: Nguyên lí và ứng dụng

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vat ly hat nhan: Li thuyet va thuc nghiem

Vật lý hạt nhân: Lí thuyết và thực nghiệm

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

vat li phan ung hat nhan

Vật lý phản ứng hạt nhân

Tải: link1( password: gigle.ws ) , link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

An toan hat nhan

An toàn hạt nhân

 • English: Nuclear Safety
 • Tác giả:Gianni Petrangeli
 • Nhà xuất bản: Butterworth-Heinemann

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vu khi hat nhan

Vũ khí hạt nhân: Giới thiệu ngắn gọn

Tải: link1, link2 (Password: 664a90c1) , link3, link4 (password: gigle.ws) , link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vat li lo gia toc hat

Vật lí lò gia tốc hạt

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Hat co ban va hat nhan

Hạt cơ bản và hạt nhân: Giới thiệu khái niệm vật lý

Tải: link1, link 2; link3; link4; link5
Lo phan ung day chuyen notron

Lí thuyết lò phản ứng dây chuyền nơtron

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải