Truy cập toàn bộ thư mục tại đây: https://docs.google.com/folder/d/0Bw5sTGnTS7NhRGVOamFiYVZaZGc/edit
Cau truc nguyen tu va dien tu cua chat ran

Cấu trúc nguyên tử và điện tử của chất rắn

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Tinh chat dien va tu cua chat ran

Tính chất điện và từ của chất rắn

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Dong luc hoc chat ran

Động lực học chất rắn

Tải: link1(pass: gigapedia.org
), link2 (Password: physicsbooks.info ), link3, link4 (password: twilightzone), link5

Xem chi tiết trước khi tải

Tinh chat dien va tu cua chat ran

Cấu trúc vùng điện tử và ứng dụng của nó

Tải: link1 (password: twilightzone), link2 (password: twilightzone), link3 (password: twilightzone), link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Tinh chat dien va tu cua chat ran

Tính chất điện của chất rắn kết tinh

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Tinh chat dien va tu cua chat ran

Tương tác electron-phonon trong kim loại

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Tinh chat dien va tu cua chat ran

Electron tại bề mặt Fermi

Tải: link1(password: gigapedia.org), link2 (password: twilightzone ) , link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Co so vat li chat ran

Cơ sở vật lí chất rắn

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

phonon va electron

Giới thiệu phonon và electron

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Giới thiệu vật lý chất rắn (Đã dịch)

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Giới thiệu vật lý chất rắn (Bài tập)

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Gioi thieu ve chat ran

Giới thiệu về chất rắn

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

li thuyet electron cua kim loai

Giới thiệu lí thuyết electron của kim loại

Tải: link1 ( password: gigle.ws ) , link2 (password: gigle.ws ), link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Gioi thieu ve chat ran

Vật lý chất rắn nhiệt độ thấp

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Tu tinh trong chat ran

Giới thiệu từ tính trong chất rắn

Tải: link1, link2, link3 (password: twilightzone ) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Tính chất quang học trong chất rắn

Tính chất quang học trong chất rắn

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Tinh chat tenxo cua chat ran

Tính chất tenxo của chất rắn

Tải: link1 (Password: ebooksclub.org
) , link2 (password: twilightzone ) , link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

     
vung Brillouin

Lí thuyết vùng Brillouin và trạng thái điện tử trong tinh thể

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Li thuyet nhieu xa tia X trong tinh the

Lí thuyết nhiễu xạ tia X trong tinh thể

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

vung Brillouin

Chất rắn: Giới thiệu vật lý tinh thể cho sinh viên vật lý, khoa học vật liệu, và kĩ sư

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải