Tuong tac cua song dien tu voi nuoc va vat chat am uot

Tương tác của sóng điện từ với nước và vật chất ẩm ướt

Tải: link1, link2 (password: gigle.ws) , link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải