Truy cập toàn bộ thư mục tại đây: https://docs.google.com/folder/d/0Bw5sTGnTS7NhR3BLZmhWVVdFOU0/edit
Sol-Gel

Sổ tay khoa học Sol-Gel và công nghệ: Xử lí, tính chất và kĩ thuật

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Khoa học Sol-Gel

Vật lý và hóa học của quy trình Sol-Gel

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Công nghệ Sol-gel cho màng mỏng

Công nghệ Sol-gel cho màng mỏng, sợi, phôi tạo hình trước, điện tử và tạo khuôn chuyên nghiệp

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Hóa học, quang phổ và ứng dụng của thủy tinh Sol-gel

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Hóa phân tử của vật liệu nano được làm từ sol-gel

Hóa phân tử của vật liệu nano được chế tạo từ Sol-gel

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải