Phổ của nguyên tử Hidro

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Li thuyet ve pho nguyen tu

Lí thuyết về phổ nguyên tử

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Pho nguyen tu

Giới thiệu phổ nguyên tử

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Công nghệ nano: Giới thiệu kĩ thuật xây dựng cấu trúc nano

Tải: link1 (pass: tFna3527318712.rar), link2 (pass: gigapedia), link3
Công nghệ nano cho vi điện tử và quang điện tử

Công nghệ nano cho vi điện tử và quang điện tử

 • English: Nanotechnology for Microelectronics and Optoelectronics (European Materials Research Society Series)
 • Tác giả: Jose Martinez-Duart, Raul J. Martin-Palmer, Fernando Agullo-Rueda
 • Nhà xuất bản: Elsevier Science

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Cấu trúc nano trong điện tử và photonic

Cấu trúc nano trong điện tử và photonic

 • English: Nanostructures In Electronics And Photonics
 • Tác giả: Faiz Rahman
 • Nhà xuất bản: Pan Stanford Publishing

Tải: link1 , link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vật liệu cấu trúc nano: tính chất, những ứng dụng tiềm năng

Vật liệu cấu trúc nano: tính chất, những ứng dụng tiềm năng

 • English: Nanostructured Materials: Processing Properties, and Potential Applications
 • Tác giả: C. Koch
 • Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Tải: link1 , link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Khoa học nano: công nghệ nano và vật lý nano

Khoa học nano: công nghệ nano và vật lý nano

 • English: Nanoscience: Nanotechnologies and Nanophysics
 • Tác giả: Claire Dupas (Editor), Philippe Houdy (Editor), Marcel Lahmani (Editor)
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1 , link2, link3 (Password: physicsbooks.info )

Xem chi tiết trước khi tải

Khoa học nano

Khoa học nano

 • English: Nanoscale Science
 • Tác giả: Jones; Falvo;Taylor;Broadwell
  en
 • Nhà xuất bản: NSTA Press

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Thiết bị nano: cơ bản và ứng dụng

Thiết bị nano: cơ bản và ứng dụng

 • English: Nanoscale Devices - Fundamentals and Applications (NATO Science Series II: Mathematics, Physics and Chemistry)
 • Tác giả: Rudolf Gross, Anatolie Sidorenko, Lenar Tagirov
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2, link3_1 (phần I), link3_2 (phần II), link3_3 (phần 3), link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Hạt nano và màn mỏng nano

Hạt nano và màng mỏng nano: Cách chế tạo, mô tả đặc tính và ứng dụng

 • English: Nanoparticles and Nanostructured Films: Preparation, Characterization and Applications
 • Tác giả:Janos H. Fendler
 • Nhà xuất bản: Wiley-VCH

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Cấu trúc nano từ tính

Cấu trúc nano từ tính

 • English: Magnetic Nanostructures (Springer Series in Materials Science)
 • Tác giả: B. Aktas (Editor), L. Tagirov (Editor), F. Mikailov (Editor)
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2, link3_1 (phần I), link3_2 (phần II), link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Phân tử và điện tử học nano:Phân tích, thiết kế, và mô phỏng

Phân tử và điện tử học nano: Phân tích, thiết kế và mô phỏng

 • English: Molecular and Nano Electronics: Analysis, Design and Simulation, Volume 17 (Theoretical and Computational Chemistry)
 • Tác giả: Jorge M. Seminario
 • Nhà xuất bản: Elsevier Science

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Sổ tay kính hiển vi dùng trong công nghệ nano

Sổ tay kính hiển vi dùng trong công nghệ nano

 • English:Handbook of Microscopy for Nanotechnology (Nanostructure Science & Technology)
 • Tác giả: Nan Yao, Zhong L. Wang
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2, link3, link4 (password: gigle.ws ), link5

Xem chi tiết trước khi tải

Công nghệ nano môi trường

Công nghệ nano môi trường

 • English: Environmental Nanotechnology
 • Tác giả: Mark Wiesner, Jean-Yves Bottero
 • Nhà xuất bản: McGraw-Hill Professional

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Từ điển bách khoa khoa học và công nghệ nano

Từ điển bách khoa khoa học và công nghệ nano

 • English : Dekker Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology: Six Volume Set
 • Tác giả: Cristian Contescu, Karol Putyera
 • Nhà xuất bản: CRC
Tải: link1_1 (phần I) , link1_2(phần II) ; link2; link3; link4
Từ điển bách khoa khoa học và công nghệ nano

Từ điển bách khoa khoa học và công nghệ nano

 • English: Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, Volumes 1-10
 • Tác giả: Richard (FWD) Smalley
 • Nhà xuất bản: American Scientific Publishers

Tải: link1_1 (phần I), 1_2 (phần II), 1_3(phần III), 1_4 (phần IV), 1_5 (phần V); link2_1 (phần I) , link2_2 (phần II) , link2_3 (phần III) , link2_4(phần IV)

Xem chi tiết trước khi tải