Quang dien tu ban dan

Quang điện tử bán dẫn: Vật lý và công nghệ

Tải: link1 (password:ebooksclub.org

) , link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Quang ban dan

Quang bán dẫn

Tải: link1 password: gigapedia.org ) , link2 (password: gigapedia.org) , link3 (Password: physicsbooks.info ), link4 (password: twilightzone ) , link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Ban dan do linh dong thap

Tính chất quang điện và ứng dụng của bán dẫn độ linh động thấp

Tải: link1 (password: ebooksclub.org)

, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Lí thuyết Exciton

  • English:Theory of Excitons
  • Tác giả: Robert S. Knox
  • Nhà xuất bản: Academic Press Inc.,U.S.

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Quang dien tu ban dan vung hong ngoai trung

Quang điện tử bán dẫn vùng hồng ngoại trung

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Polariton va Exciton
  • Polarons và Excitons
  • English: Polarons and Excitons
  • Tác giả: CG Kuper and GD Whitfield
  • Nhà xuất bản: Plenum Press

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Polariton va Exciton

Lí thuyết Exciton phân tử

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Polariton va Exciton

Tính chất qaung học của bán dẫn (chuyên khảo bán dẫn)

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Li thuyet luong tu ve tinh chat quang va dien cua ban dan

Lí thuyết lượng tử về tính chất quang và điện của bán dẫn (tái bản lần IV)

Tải: link1, link2, link3 (password: gigapedia.org), link4, link5(Password: physicsbooks.info ), link6 (password: gigle.ws )

Xem chi tiết trước khi tải