Truy cập toàn bộ thư mục tại đây: https://docs.google.com/folder/d/0Bw5sTGnTS7NhWVR3QVR4TzgzQms/edit
Tinh the photonic

Tinh thể photonic: mô hình dòng áng sáng (tái bản lần II)

Tải: link1, link2 (password: twilightzone) , link3, link4, link5
Microphotonic

Microphotonic ứng dụng

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Quang dien tu va photonic

Sổ tay minh họa quang điện tử và photonic

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Tâm màu trong chất rắn

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Li thuyet dien tu va ung dung cho tinh the photonic

Lí thuyết điện từ và ứng dụng cho tinh thể photonic

Tải: link1 (Password: physicsbooks.info) , link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Co ban ve photonic

Cơ bản về photonic

Tải: link1, link2 (Password: www.thegioiebook.com) , link3, link4 (password: twilightzone) , link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

co ban ve photonic

Cơ bản về photonic (tái bản lần II)

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Thuy tinh dung cho photonic

Thủy tinh dùng cho photonic

 • English: Glasses for Photonics
 • Tác giả: Masayuki Yamane, Yoshiyuki Asahara
 • Nhà xuất bản: Cambridge University Press

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Gioi thieu ve quang hoc thong tin

Giới thiệu về quang học thông tin (Quang học và photonic

Tải: link1(password: twilightzone) , link2, link3 (password: gigle.ws ), link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Silic phat quang cho microphotonic

Silic phát quang cho microphotonic

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Hat nano kim loai

Hạt nano kim loại, Phần 5 (Sổ tay vật lý kim loại)

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Photonic phan tu

Photonic phân tử: Cơ bản và khía cạnh thực hành

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Dien tu hoc nano va photonic

Điện tử học nano và photonic: Từ nguyên tử đến vật liệu, thiết bị, và kiến trúc

Tải: link1, link2 (password: gigle.ws) , link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Vat lieu nanophotonic

Vật liệu Nanophotonic: tinh thể Photonic, Plasmonic, và metamaterial

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Nanophotonic

Nanophotonics

 • English: Nanophotonics
 • Tác giả: Herve Rigneault, Jean-Michel Lourtioz, Claude Delalande, Juan Ariel Levenson
 • Nhà xuất bản: ISTE Publishing Company

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Nanophotonic

Nanophotonic: Có thể đạt được và ứng dụng được

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Nanophotonic voi Plasmon be mat

Nanophotonic với Plasmons bề mặt

Tải: link1 (pass: gigapedia.org) , link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Quang hoc truong gan

Quang học trường gần và Polaritons Plasmon bề mặt

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Tinh chat quang hoc cua tinh the photonic

Tính chất quang học của tinh thể Photonic

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Quang hoc va photonic

Quang học và photonic: Nhập môn

Tải: link1, link2 (password: twilightzone), link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Tinh the photonic

Tinh thể photonic: Tiến bộ trong thiết kế, chế tạo và tính chất

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Soi tinh the photonic

Sợi tinh thể Photonic: Tính chất và ứng dụng

Tải: link1, link2 (password: twilightzone) , link3 (password: gigle.ws ), link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Tinh the photonic

Tinh thể photonic: Vật lý và công nghệ

Tải: link1, link2 (password: twilightzone), link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Tinh the photonic

Tinh thể photonic: Hướng tới thiết bị photonic thang nano

Tải: link1 (password: twilightzone ) , link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Photonic va Laser

Photonic và Laser: nhập môn

Tải: link1, link2 (password: twilightzone), link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Co ban ve photonic

Cơ bản về photonic: Giới thiệu thực nghiệm

Tải: link1, link2 (password: twilightzone) , link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Photonic: Giữ tính cạnh tranh trong kỉ nguyên thông tin

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Plasmonic

Plasmonic: Cơ bản và ứng dụng

Tải: link1, link2 (password: twilightzone ) , link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Polariton

Polariton trong cấu trúc tuần hoàn và giả tuần hoàn

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Nguyen li cua nanophotonic

Nguyên lí của nanophotonic (quang học và quang điện tử)

Tải: link1, link2, link3 (password: twilightzone), link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Laser ban dan

Laser bán dẫn I: Cơ bản

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Laser ban dan II

Laser bán dẫn II: Vật liệu và cấu trúc

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Photonic Silic

Photonic Silic

 • English: Silicon Photonics
 • Tác giả: Lorenzo Pavesi, David J. Lockwood
  en
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Photonic Silic

Photonic Silic: nhập môn

Tải: link1, link2 (password: twilightzone ) , link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Nanophotonic Plasmon be mat

Nanophotonic Plasmon bề mặt

Tải: link1 (pass: gigapedia.org ), link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải

Sổ tay thiết kế và ứng dụng Photonic

Tải: link1, link2, link3, link4, link5, link6

Xem chi tiết trước khi tải