Duyệt cả thư mục: https://docs.google.com/folder/d/0Bw5sTGnTS7NhUjRxcHBVdTVLbXM/edit
Nhập môn lí thuyết trường lượng tử

Nhập môn lí thuyết trường lượng tử

 • English: Introduction to Quantum Field Theory
 • Tác giả: Paul Roman
 • Nhà xuất bản: John Wiley & Sons Inc

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Nhập môn lí thuyết trường lượng tử

Nhập môn lí thuyết trường lượng tử

 • English: Introduction to Quantum Field Theory ( CRC )
 • Tác giả: V.lG. Kiselev, Ya.M. Shnir, A.Ya. Tregubovich
 • Nhà xuất bản: CRC

Tải: link1, link2, link3 (password: twilightzone) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Giới thiệu lý thuyết trường lượng tử của mạng

Giới thiệu lí thuyết trường lượng tử của mạng

 • English: Introduction to Quantum Fields on a Lattice
 • Tác giả: Jan Smit
 • Nhà xuất bản: Cambridge University Press

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Lí thuyết trường lượng tử hiện đại

Lí thuyết trường lượng tử hiện đại: giới thiệu ngắn gọn

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Lý thuyết trường lượng tử

Lí thuyết trường lượng tử

 • English: Quantum Field Theory
 • Tác giả: H Umezawa
 • Nhà xuất bản: NORTH HOLLAND PUBLISHING

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Lý thuyết trường lượng tử

Lý thuyết trương lượng tử

 • English: Quantum Field Theory
 • Tác giả:  F. Mandl G. Shaw
 • Nhà xuất bản: John Wiley & Sons Inc

Tải: link1(password: gigapedia.org), link2 (pass: gigapedia.org) , link3, link4 (password: twilightzone) , link5

Xem chi tiết trước khi tải

Lí thuyết trường lượng tử

Lí thuyết trường lượng tử

 • English: Quantum Field Theory
 • Tác giả: Lowell S. Brown
 • Nhà xuất bản: Cambridge University Press

Tải: link1 (password: gigapedia.org), link2, link3, link4 (password: gigapedia.org), link5

Xem chi tiết trước khi tải

Lý thuyết trường lượng tử

Lý thuyết trường lượng tử

Tải: link1 (pass: gigapedia.org), link2 (pass: gigapedia.org), link3 (password: gigapedia.org ), link4, link5 (password: twilightzone)

Xem chi tiết trước khi tải

Lý thuyết trường lượng tử

Lí thuyết trường lượng tử: cơ sở, hiện đại

Tải: link1 (pass: gigapedia.org), link2 (Password: physicsbooks.info ), link3 (password: twilightzone ) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Lí thuyết trường lượng tử hiện đại

Lí thuyết trường lượng tử hiện đại

 • English: Quantum Field Theory: A Modern Perspective (Graduate Texts in Contemporary Physics)
 • Tác giả:  V. Parameswaran Nair
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1(password: gigapedia.org), link2, link3 (password: twilightzone) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Lý thuyết trường lượng tử và những hiện tượng tới hạn

Lí thuyết trường lượng tử và những hiện tượng tới hạn

 • English: Quantum Field Theory and Critical Phenomena (International Series of Monographs on Physics)
 • Tác giả: Jean Zinn-Justin
 • Nhà xuất bản: Oxford University Press, USA

Tải: link1 (Password: physicsbooks.info) , link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Lí thuyết trường lượng tử và Topo

Lí thuyết trường lượng tử và Topo

Tải: link1, link2 (password: twilightzone) , link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Lí thuyết trường lượng tử cho người mới bắt đầu

Lí thuyết trường lượng tử cho người mới bắt đầu

Tải: link1, link2 (password: twilightzone) , link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Lí thuyết trường lượng tử: cơ sở toán học và vật lý

Lí thuyết trường lượng tử I: cơ sở toán học và vật lý

Tải: link1 (pass: gigapedia.org
) , link2 (PASSWORD: gigapedia.org), link3, link4 (password: twilightzone) , link5 (password: twilightzone )

Xem chi tiết trước khi tải

Lí thuyết trường lượng tử trong vật lý trạng thái cô đặc

Lí thuyết trường lượng tử trong vật lý trạng thái cô đặc

Tải: link1 ( password: gigapedia.org), link2 (pass: gigapedia.org) , link3, link4 (password: twilightzone) , link5 (password: twilightzone)

Xem chi tiết trước khi tải

Lí thuyết trường lượng tử trong hệ điện tử tương quan mạnh

Lí thuyết trường lượng tử trong hệ điện tử tương quan mạnh

Tải: link1 (password: gigapedia.org), link2 (pass: gigapedia.org) , link3 (password: gigapedia.org), link4, link5 (Password: physicsbooks.info)

Xem chi tiết trước khi tải

Lí thuyết trường lượng tử áp dụng vào quang phi tuyến

Lí thuyết trường lượng tử ứng dụng cho quang phi tuyến

Tải: link1 (pass: twilightzone), link2 (PASSWORD: twilightzone) , link3, link4, link5 ( password: twilightzone )

Xem chi tiết trước khi tải

Lí thuyết trường lượng tử

Lí thuyết trường lượng tử

Tải: link1 (pass: gigapedia.org) , link2 (password: gigapedia.org ), link3, link4 (password: twilightzone) , link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vật lý trường lượng tử

Vât lý trường lượng tử

Tải: link1(pass: gigapedia.org) , link2, link3 (password: twilightzone) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải