Truy cập toàn bộ thư mục tại đây: https://docs.google.com/folder/d/0Bw5sTGnTS7Nhd2JPVFJRaFBlb1E/edit
Giới thiệu công nghệ Laser

Giới thiệu công nghệ Laser (xuất bản lần III)

Tải: link1(www.AvaxHome.ru) , link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Cở bản về Laser

Cơ bản về Laser

 • English: Laser Fundamentals
 • Tác giả: William T. Silfvast
 • Nhà xuất bản: Cambridge University Press

 

Tải: link1 (Password: free4vn.org) , link2 (pass: gigapedia.org), link3, link4, link5( Password: physicsbooks.info ), link6 ( password: twilightzone)

Xem chi tiết trước khi tải

Nguyên lí hoạt động của Laser

Nguyên lí hoạt động của Laser

 • English: Principles of Lasers
 • Tác giả: Orazio Svelto
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1 (pass: gigapedia.org), link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vật lý Laser và ứng dụng

Vật lí Laser và ứng dụng: phần I

 • English: Laser Physics and Applications: Part 1 (Landolt-Bornstein: Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology - New Series)
 • Tác giả:  J. Beránek, M. Hugenschmidt, U. Keller, G. Marowsky, K. Rohlena, W. Schulz, W. Seelig, P. Simon, U
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2 ( password: twilightzone) , link3 link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vật lý Laser và ứng dụng

Vật lí Laser và ứng dụng: phần II

 • English: Laser Physics and Applications: Part 2 (Landolt-Bornstein: Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology - New Series)
 • Tác giả: Rene Beigang, Adlin Bruns, Erich Gornik, Hans Jürgen Hoffmann, Reinhard Iffländer, Karol Adam Janule
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2, link3 (password: twilightzone) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Sách hướng dẫn về Laser

Sách hướng dẫn về Laser

 • English: The Laser Guidebook
 • Tác giả: Jeff Hecht
 • Nhà xuất bản: McGraw-Hill Professional

Tải: link1, link2, link3, link4 (password: twilightzone) , link5

Xem chi tiết trước khi tải

Laser trạng thái rắn và ứng dụng

Laser trạng thái rắn và ứng dụng

 • English: Solid-State Lasers and Applications (Optical Science and Engineering)
 • Tác giả: Alphan Sennaroglu (Editor)
 • Nhà xuất bản: CRC

Tải: link1 (pass: gigapedia.org) , link2, link3 (Password: physicsbooks.info) , link4 (password: twilightzone) , link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vật lí Laser trạng thái rắn

Vật lý Laser trạng thái rắn

 • English: Physics of Solid State Lasers
 • Tác giả: V V Antsiferov, G I Smirnov
 • Nhà xuất bản: Cambridge International Science Publishing

Tải: link1, link2, link3 (password: gigapedia.org), link4 (password: twilightzone) , link5

Xem chi tiết trước khi tải

Laser trạng thái rắn

Laser trạng thái rắn

 • English: Solid-State Lasers: A Graduate Text (Advanced Texts in Physics)
 • Tác giả: Walter Koechner Michael Bass
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2 (Password: physicsbooks.info) , link3 (password: twilightzone) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vật lý Laser trạng thái khí

Vật lý Laser trạng thái khí

 • English:The physics of gas lasers (Documents on modern physics)
 • Tác giả: William Ralph Bennett
 • Nhà xuất bản: Gordon and Breach

Tải: link1(pass: gigapedia.org), link2, link3 (Password: physicsbooks.info) , link4 (password: twilightzone) , link5

Xem chi tiết trước khi tải

Laser khí

Laser khí

 • English: Gas Lasers (Opitical Science and Engineering)
 • Tác giả: Masamori Endo, Robert F. Walter
 • Nhà xuất bản: CRC

Tải: link1, link2, link3, link4 (password: twilightzone) , link5

Xem chi tiết trước khi tải

Cơ bản về Laser bán dẫn

Cơ bản về laser bán dẫn

 • English: Fundamentals of Semiconductor Lasers (Springer Series in Optical Sciences)
 • Tác giả: Takahiro Numai
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1(password: twilightzone) , link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Cơ bản về Laser bán dẫn

Cơ bản về Laser bán dẫn

 • English: Semiconductor Laser Fundamentals (Optical Engineering)
 • Tác giả: Toshiaki Suhara
 • Nhà xuất bản: CRC

Tải: link1, link2, link3, link4 (Password: physicsbooks.info) , link5 (password: twilightzone), link6

Xem chi tiết trước khi tải

Laser giếng lượng tử

Laser giếng lượng tử (điện tử học lượng tử -nguyên lí và ứng dụng)

 • English: Quantum Well Lasers (Quantum Electronics--Principles and Applications)
 • Tác giả: Peter Zory
 • Nhà xuất bản: Academic Press

Tải: link1 (password: gigapedia.org), link2 (password: gigapedia.org), link3, link4 (password: twilightzone) , link5 ( password: twilightzone)

Xem chi tiết trước khi tải

Laser bán dẫn: ổn định, không ổn định và rối

Laser bán dẫn: ổn định, không ổn định và rối

 • English: Semiconductor Lasers: Stability, Instability and Chaos (Springer Series in Optical Sciences)
 • Tác giả: J. Ohtsubo
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Quang phổ Laser

Quang phổ Laser (xuất bản lần III)

 • English: Laser Spectroscopy, 3rd Edition
 • Tác giả: Wolfgang Demtröder
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1 (pass: gigapedia.org), link2 (Password: physicsbooks.info ), link3 (password: twilightzone) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Quang phổ Laser

Quang phổ Laser: phần I (nguyên lí cơ bản)

 • English: Laser Spectroscopy: Vol. 1 Basic Principles
 • Tác giả: Wolfgang Demtröder
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2, link3, link4 (password: twilightzone) , link5

Xem chi tiết trước khi tải

Quang phổ Laser

Quang phổ Laser

 • English: Laser Spectroscopy: Proceedings of the XVIII International Conference Icols 2007 Telluride, Colorado, USA 24-29 June 2007
 • Tác giả: Leo Hollberg, Jim Bergquist, Mark Kasevich
 • Nhà xuất bản: World Scientific Publishing Company

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Sổ tay quang phổ Laser và ứng dụng

Sổ tay quang phổ laser và ứng dụng

 • English: Handbook of Laser Technology and Applications
 • Tác giả: Colin E. Webb
 • Nhà xuất bản: Taylor & Francis

Tải: (password: gigapedia.org) phần 1, phần 2, phần 3

Xem chi tiết trước khi tải

Laser và phổ kế khối

Laser và phổ kế khối

 • English: Lasers and Mass Spectrometry (Oxford Series in Optical and Imaging Sciences)
 • Tác giả: David M. Lubman
 • Nhà xuất bản: Oxford University Press

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

An toàn Laser

An toàn Laser: thiết bị và đào tạo

 • English: Laser Safety: Tools and Training (Optical Science and Engineering)
 • Tác giả: Ken Barat
 • Nhà xuất bản: CRC

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Vật lí Laser trường mạnh

Vật lí laser trường mạnh

 • English: Strong Field Laser Physics (Springer Series in Optical Sciences)
 • Tác giả:  Thomas Brabec
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Laser siêu nhanh

Laser siêu nhanh: Kĩ thuật và ứng dụng

 • English: Ultrafast Lasers: Technology and Applications (Optical Engineering)
 • Tác giả:  Martin E. Fermann
 • Nhà xuất bản: CRC

Tải: link1(pass: gigapedia.org), link2, link3 ( password: twilightzone) , link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải

Nguồn phát laser hồng ngoại trung trạng thái rắn

Nguồn phát Laser hồng ngoại trung trạng thái rắn

 • English: Solid-State Mid-Infrared Laser Sources (Topics in Applied Physics)
 • Tác giả: Irina T. Sorokina, Konstantin L. Vodopyanov
 • Nhà xuất bản: Springer

Tải: link1, link2, link3, link4, link5

Xem chi tiết trước khi tải