mientayvn.com
Đại học Stanford chương trình quốc gia học tập nâng cao công nghệ Ấn Độ Đại học California tại Berkeley Học viện công nghệ Massachusetts

 

5111 Nguyên Lí hóa học| Học tại MIT
Số thự tự
Tên chương
Tình trạng
Giảng viên
1 Tầm quan trọng của các nguyên lí hóa học Xem trên youtube

Giáo sư Catherine Drennan

Tiến sĩ Elizabeth Vogel Taylor

2 Khám phá electron và hạt nhân, nhu cầu của cơ học lượng tử Xem trên youtube
3 Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng Xem trên youtube
4 Lưỡng tính sóng hạt của vật chất, phương trình Schrodinger Xem trên youtube
5 Các mức năng lượng của nguyên tử Hydro Xem trên youtube
6 Hàm sóng nguyên tử Hydro (các orbital) Xem trên youtube
7 Các orbital p Xem trên youtube
8 Nguyên tử nhiều electron và cấu hình điện tử Xem trên youtube
9 Xu hướng tuần hòan Xem trên youtube
10 Xu hướng tuần hoàn (tiếp); các liên kết cộng hóa trị Xem trên youtube
11 Các cấu trúc Lewis Xem trên youtube
12 Ngoại lệ của quy luật cấu trúc Lewis; các liên kết Ion Xem trên youtube
13 Liên kết cộng hóa trị có cực; Lí thuyết VSEPR Xem trên youtube
14 Lí thuyết Orbital phân tử Xem trên youtube
15 Lí thuyết liên kết hóa trị và sự lai hóa Xem trên youtube
16 Xác định sự lai hóa trong các phân tử phức tạp; Nhiệt hóa và năng lượng liên kết/ entanpy liên kết Xem trên youtube
17 Entropy và sự hỗn loạn Xem trên youtube
18 Năng lượng tự do và điều khiển tính tự động Xem trên youtube
19 Cân bằng hóa học Xem trên youtube
20 Nguyên lý Le Chatelier và ứng dụng vào các mức Oxy-máu Xem trên youtube
21 Cân bằng Axit - bazơ: Nước ở MIT có an toàn không? Xem trên youtube
22 Các bộ đệm sinh học và hóa học Xem trên youtube
23 Chuẩn độ axit - bazơ Xem trên youtube
24 Cân bằng các phương trình oxi hóa / khử Xem trên youtube
25 Pin điện hóa Xem trên youtube
26 Các phản ứng oxy hóa - khử sinh học và hóa học Xem trên youtube
27 Kim loại chuyển tiếp và xử lí nạn nhiễm độc chì Xem trên youtube
28 Lí thuyết trường tinh thể Xem trên youtube
29 Kim loại trong sinh học Xem trên youtube
30 Lí thuyết hóa phổ và từ Xem trên youtube
31 Phương trình tốc độ Xem trên youtube
32 Hóa hạt nhân và phản ứng cơ bản Xem trên youtube
33 Cơ chế phản ứng Xem trên youtube
34 Nhiệt độ và động năng Xem trên youtube
35 Xúc tác enzyme Xem trên youtube
36 Hóa sinh Xem trên youtube

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 13/9/2009