Chat với admin

mientayvn.com1

 

Lợi ích của người phản biện

  1. Được chúng tôi hổ trợ từ A đến Z để gửi bài báo đến các tập chí quốc tế , cụ thể là: dịch bài báo từ Việt sang Anh, chọn tạp chí và gửi báo, trả lời với các chuyên gia phản biện nước ngoài, đảm bảo từ khâu gửi bài đến xuất bản không tốn phí. Xin vui lòng vào link này để xem cách dịch thô bài báo trước khi gửi cho chúng tôi (pass được cung cấp khi bạn đăng kí làm chuyên gia phản biện). Xem kinh nghiệm xuất bản của chúng tôi tại đây.
  2. Nhận tiền hoa hồng cùng với tác giả khi tài liệu được bán.
  3. Được truy cập vào kho dữ liệu của chúng tôi bao gồm các ebook tiếng Anh, chương trình học liệu mở, các bản dịch anh-việt của chúng tôi.
  4. Và còn nhiều lợi ích khác đang chờ đón bạn.

Nghĩa vụ:

  1. Khi các tác giả gửi tài liệu cho chúng tôi, nếu nội dung tài liệu có liên quan đến chuyên ngành của người phản biện (bạn). Chúng tôi sẽ gửi tài liệu đó đến cho bạn và bạn phải nhận xét tài liệu đó trong thời gian nhanh nhất có thể, tối đa là một tuần. Các nội dung nhận xét: Tài liệu này có mới mẻ không? Nội dung có hay không, có logic không? Có sai sót về nội dung không? Bạn chấp nhận cho tài liệu này được đăng không?
  2. Hợp tác với chúng tôi trong việc gửi bài đến các tạp chí quốc tế, tuyệt đối không gian lận trong khoa học.
  3. Thông báo ngay với chúng tôi nếu bạn không thể nhận xét được một tài liệu nào đó.
  4. Cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin cá nhân để liên lạc khi cần thiết, đặc biệt là số điện thoại di động.

Cách đăng ký: Gửi mail về thanhlam1910_2006@yahoo.com hoặc frbwrthes@gmail.com, trong thư cần ghi rõ chuyên nghành nghiên cứu chuyên sâu của bạn, và các thông tin khác như cơ quan công tác, số điện thoại, v.v.....