I

III.CHỨC NĂNG: Dinh huong

          Chức năng của máy CNC là cắt gọt kim loại, nghĩa là bạn đưa thanh thép h́nh trụ (phôi) vào máy CNC, máy sẽ gia công để tạo h́nh sản phẩm. Ví dụ, tôi có một thanh thép, tôi muốn tạo ra một con cờ th́ quy tŕnh gia công sẽ như sau.

          Máy CNC cắt phôi bằng các lưỡi dao. Các lưỡi dao này phải có bộ phận để giữ nó. Những bộ phần này gọi là holder. Holder được gắn trên các ụ dao.

Dao_tien_ranh.jpgu_dao.jpg

Hăy quan sát ụ dao trong video sau đây:

  Dinh huong