V. NGUYÊN LÍ GIA CÔNG: Dinh huong

Những máy CNC mà chúng ta sẽ nghiên cứu sẽ có quy ước hệ tọa độ như sau:

Position002.gif

Thông thường, quá tŕnh gia công được tiến hành bằng một trong 2 cách sau:

·        Phôi quay và tịnh tiến theo trục z, dao tịnh tiến theo trục z hoặc trục x hoặc trục y.

·        Dao quay (thường là drill_khoan), phôi tịnh tiến hoặc đứng yên.

Trong video sau, khi khoan lỗ trên mặt lưng của sản phẩm, bạn sẽ thấy mũi drill quay, c̣n phôi th́ đứng yên.

Dinh huong