VIII. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA CHÚNG TA: Dinh huong

V́ đă từng trực tiếp thao tác trên các ḍng máy Star SR 20, Miyano, Citizen Cincom, nên các kinh nghiệm tiếp theo đây của tôi có thể áp dụng cho các ḍng máy này. Đây là những ḍng máy khá phổ biến và cơ bản. Một khi bạn đă hiểu cách điều khiển và lập tŕnh trên chúng, bạn có thể làm việc tốt trên tất cả các loại máy khác. Cũng giống như khi bạn đă nắm rơ ngôn ngữ lập tŕnh Pascal th́ bạn học ngôn ngữ C và các ngôn ngữ lập tŕnh khác rất nhanh.

·        Video sau đây giới thiệu về máy Star SR 20. Các mũi dao gắn trên các holder. Các holder gắn trên các bộ dao. Máy gồm 3 bộ dao. Bộ thứ I gồm các dao cut off, turning, backlathe (tiện mặt lưng), threading (làm ren ngoài) nằm ngay trên phôi, chỉ chuyển động theo trục x và y v.v..Bộ thứ II và III gồm các dao Drill, center drill (khoan mồi)…Bộ thứ II nằm gần mặt lưng của máy không chuyển động theo trục x. Bộ thứ III nằm ở giữa buồng làm việc có thể chuyển động theo phương y và chỉ gia công theo phương z. Bộ thứ IV cũng gồm các dao drill, taping…nằm ngay sát cửa buồng và không chuyển động. Ngoài ra, trong buồng làm việc c̣n có thêm bộ phận để ngậm sản phẩm khi tiến hành cut off gọi là mặt Back.

 

·         C̣n đây là ḍng máy Miyano. Các mũi dao của nó gắn trên các Holder. Các holder này gắn trên các ụ dao. Các ụ dao này được gắn trên một mâm h́nh tṛn có thể quay. Khi chương tŕnh gọi dao nào, mâm sẽ quay đến dao đó. Máy không có mặt Back.

·         Cuối cùng là ḍng máy Citizen cincom: Nó cũng có những mâm chứa các ụ dao như ḍng máy Miyano và có mặt Back giống như ḍng máy Star SR 20.

Dinh huong