Bảng mã M phía đầu 1 (cho loại 540S) Để biết cụ thể về mã M của máy bạn, hãy tham khảo các sổ tay hướng dẫn sử dụng kèm theo máy, bảng sau đây chỉ để tham khảo. Khi tra cứu sổ tay hướng dẫn sử dụng của máy bạn, hãy đối chiếu phần tiếng Anh với phần chữ đỏ của bảng này, bạn sẽ suy ra được chức năng của một mã cụ thể.

Tham khảo Bản gốc