II.CẤU TẠODinh huong

     Gồm hai phần: phần thân và Auto Bar (h́nh 2)

Xuong_may.jpg

Phần Autobar dùng để chứa phôi và đẩy phôi lên bằng hệ thống khí. Khi hết phôi, hoặc kẹt phôi nếu bạn không xử lí, đèn Autobar sẽ báo hiệu. Nếu hệ thống khí không hoạt động, Autobar lập tức ngừng hoạt động. Khi thao tác với máy, bạn phải hết sức chú ư đến AutoBar, phải chắc chắn rằng Autobar mở trước khi cho máy hoạt động.

     Chúng ta sẽ tập trung nhiều vào phần thân máy (xem h́nh 3)

Miyano1.jpg

 

Đặc điểm và chức năng của các bộ phận: (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới trong h́nh 3)

·        Nắp đậy: Khi làm việc, dầu cắt phun vào nơi tiếp xúc giữa phôi và công cụ và bay tung tóe khắp buồn làm việc. Nếu bạn không đậy nắp này lại, dầu có thể dính vào người bạn. V́ lí do an toàn, phải đảm bảo nắp đậy trước khi xả dầu cắt.

·        Bảng cảnh báo: H́nh ảnh trên bảng cảnh báo trong trường hợp này nhắc bạn rằng nếu bạn không đóng nắp đậy, có thể có những vật bay từ buồn làm việc ra và trúng vào người bạn.

·        Ống phun dầu: phun dầu cắt giữa nơi tiếp xúc giữa phôi và lưỡi dao để quá tŕnh gia công có thể diễn ra. Dầu cắt có 2 tác dụng: Giảm độ mài ṃn của lưỡi dao, và làm mát.

·        Các ụ dao: chứa các holder.

·        Ống đỡ phôi: ngậm phôi thông qua bush.

·        Bàn phím nhập dữ liệu: Nơi bạn nhập các câu lệnh dưới dạng mă G và mă M.

·        Bảng điều khiển: Gồm các nút bấm để điều khiển máy.

·        Băng truyền: khi băng truyền chạy, nó nhặt chip dụng rơi xuống và vận chuyển ra ngoài. Chip là những mảnh dụng rơi ra khi dao gia công trên thanh phôi. Hăy xem video sau , những mảnh dụng h́nh ḷ xo rơi ra chúng ta gọi là chip

·        

Xem video về hoạt động của băng truyền lấy chip của máy Star SR20

·        Nơi châm dầu làm mát: dầu này để làm mát các chi tiết cơ khí trong máy. Dầu này khác với dầu cắt. Dầu cắt được đưa vào máy trực tiếp qua buồng làm việc.

Dinh huong