Logo

 

Thí nghiệm ảo hóa học:

Quy ước: Tương tác nghĩa là thí nghiệm ảo có đuôi là .swf (aniamtion Flash) và có thể tải về máy được.Cách tải cụ thể xin xem tại đây; Ảnh động là thí nghiệm ảo chưa biết đuôi và không thể tải ; Java là tập tin có đuôi .jar và chạy trên phần mềm Java. Nếu máy bạn chưa có Java , bạn có thể xem hướng dẫn cách cài Java tại đây..

 

Trang chủ | Điện hóa học | Chuẩn độ Oxi hóa khử | Các định luật chất khí | Nhiệt hóa học | Cân bằng tổng thể | Dung dịch | Cân bằng Axit-Bazơ | Tỷ lệ hợp phần | Động học | Tiên đoán sản phẩm của phản ứng hóa học trong hóa hữu cơ | Hiểu khái niệm cơ bản về quy luật tuần hoàn và liên kết hóa học (hóa đại cương)

Về đầu trang| Bản quyền| Liên hệ | Trang định hướng | Nói về trang web | Góp ý | Thông báo lỗi | Than phiền

Cập nhật lần cuối: 26/3/2009