Chat với admin

mientayvn.com1

CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC SỰ TƯ VẤN VỀ NỘI DUNG TỪ:
Nguyễn Thanh Lâm, phòng thí nghiệm quang phổ 2, đại học khoa học tự nhiên TPHCM

Mail: thanhlam1910_2006@yahoo.com, frbwrthes@gmail.com, ntlam@phys.hcmuns.edu.vn, di động: 0168 8557 403
Lĩnh vực nghiên cứu: Laser và quang phi tuyến
Chuyên về: Phát sóng hài bậc hai với chùm Bessel trong tinh thể đơn trục, máy tính quang học và lưỡng ổn định quang.

Hồ Tiến Phú, Grenoble, Pháp
Lĩnh vực nghiên cứu: vật lý điện tử
Chuyên về: vật liệu Ga

Võ Thị Thanh Hà, Thụy sĩ
Chuyên về: Tâm lí học

Trần Ngọc Cường, Đại học Dongguk, Nano information technology Institue, Soeul, South Korea,
Chuyên về: công nghệ nano, màng mỏng


Đỗ Thành Nam, chuyên ngành Thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển Tên lửa, Học viện kỹ thuật quân sự,
Chuyên về: chế tạo máy CNC.

Phan Trung Vĩnh, phòng thí nghiệm quang phổ 2, đại học khoa học tự nhiên TPHCM
Lĩnh vực nghiên cứu: Laser và quang phi tuyến
Chuyên về: Phát sóng hài bậc hai, nuôi tinh thể KDP

Phan Thị Kiều Loan, phòng thí nghiệm quang phổ 2, đại học khoa học tự nhiên TPHCM
Lĩnh vực nghiên cứu: Vật lý màng mỏng
Chuyên về: Màng mỏng quang xúc tác và ZnO pha tạp loại p

Nguyễn Quang Khải, phòng thí nghiệm vật lý chân không, đại học khoa học tự nhiên TPHCM
Chuyên về: Xây dựng quy trình khảo sát tính diệt khuẩn của màng mỏng TiO2 trên đế gốm, màng mỏng quang xúc tác

Đào Anh Tuấn, phòng thí nghiệm quang phổ 2, đại học khoa học tự nhiên TPHCM
Lĩnh vực nghiên cứu: Vật lý màng mỏng
Chuyên về: Màng mỏng ZnO pha tạp loại p

Trần Thị Như Hoa, Bộ môn vật liệu từ và y sinh, khoa khoa học vật liệu, đại học khoa học tự nhiên TPHCM
Lĩnh vực nghiên cứu: Vật lý màng mỏng
Chuyên về: Màng từ

Hãy trở thành chuyên gia phản biện cho chúng tôi để nhận được nhiều lợi ích.
Hãy gửi tài liệu cho chúng tôi để được phản biện tốt và nhận được nhiều lợi ích.