Chat với admin

mientayvn.com1

Quay về mục lục

Quay về mục trước

Bước tiếp theo

BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN PHẢN BIỆN: LẦN N
Hãy kiên nhẫn. Nếu bạn đang bị kẹt cứng ở khâu này, bạn đang phản biện ở lần thứ 3 hay thứ 4 và không biết tương lai của bản thảo sẽ về đâu, hãy kiên nhẫn. Dù sao, bạn cũng thu được nhiều lời nhận xét, nếu không muốn tiếp tục nữa, bạn có thể gom góp lại những lời nhận xét hợp lí, sửa lại bản thảo và yêu cầu rút lại (withdrawn) bài báo, sau đó gửi cho một tạp chí khác. Nhưng nên hạn chế làm việc này, biết đâu điệp khúc cũ lại lặp lại.
Nhưng đừng quá bi quan, như tôi đã nói, các biên tập viên và trọng tài là những người bận rộn, họ không có thời giờ để phản biện cho bạn quá nhiều lần như vậy. Hoặc là bạn được đăng sau lần phản biện nào đó, hoặc họ sẽ loại bạn ở một lần nào đó. Nhưng rõ ràng, bạn đã học tập được nhiều điều, bạn được góp ý nhiều về bản thảo, bạn có thể sửa lại nó và gửi đến tập chí có impact factor thấp hơn.

Quay về mục lục

Quay về mục trước

Bước tiếp theo