Chat với admin

mientayvn.com1

Quay về mục lục

Quay về mục trước

Bước tiếp theo

GỬI BÀI, GIAO TIẾP VỚI HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
Một số tạp chí có hệ thống gửi bản thảo trực tuyến. Hãy vào trang chủ của tạp chí, tìm dòng chữ "Submit Online" hoặc "Submit your manuscript". Bạn hãy tạo một tài khoản (Register) ở hệ thống này.
Ví dụ: Tạp chí Applied Physics B: Lasers and Optics có hệ thống này tại trang :
http://www.editorialmanager.com/aphb/
 Sau đó đăng nhập (Login) và làm theo các bước hướng dẫn để gửi bản thảo. Hệ thống sẽ xác nhận bằng cách gửi email tự động cho bạn ngay lập tức sau mỗi bước.
Đây là mail do hệ thống tự động gửi để xác nhận đăng kí tài khoản.


Đây là email xác nhận khi bạn đã đưa bản thảo lên nhưng chưa duyệt qua (approval):

Đây là email xác nhận (Submission Confirmation) bản thảo đã được gửi thành công:

Email cuối cùng này ấn định mã số cho bản thảo:


Tất cả các công việc này hoàn toàn tự động.
-Một số tạp chí không có hệ thống gửi bản thảo trực tuyến. Bạn phải gửi bản thảo qua mail. Ví dụ:  Tạp chí Nghiên cứu vật lý laser Nga không có hệ thống này, bạn phải gửi bài qua mail. Trên trang này
http://www.springer.com/physics/optics+%26+lasers/journal/10946?detailsPage=editorialBoard
Bạn sẽ thấy:
Authors and referees, please contact the Scientific Editor-in-Chief, Dr Oleg N. Krokhin: e-mail: jrlr@sci.lebedev.ru 
Tức là:Các tác giả và trọng tài, hãy tiếp xúc với tổng biên tập, tiến sĩ Dr Oleg N. Krokhin qua e-mail: jrlr@sci.lebedev.ru  
Đây là bức thư gửi bản thảo cho tạp chí này:

Trong quá trình giao tiếp với các thành viên trong hội đồng biên tập như thư kí, các biên tập viên, bạn nên lịch sự, tránh cách nói áp đặt, sai bảo hoặc bức xúc. Bạn nên dùng những câu như: Các bạn có thể cho tôi biết, tôi hi vọng rằng, tôi mong đợi nhận thư của bạn. Dưới đây là một lá thư gửi cho thư kí để hỏi về lịch trình xuất bản của bài báo được chấp nhận.

Sau này, khi trao đổi với các thành viên trong hội đồng biên tập, trong thư bạn phải cho họ biết tên tạp chí, tên bản thảo và mã số bản thảo.
Đôi khi email thường dùng của bạn có thể xảy ra lỗi, vì vậy hãy gửi cho họ vài địa chỉ mail dự phòng khác.

Quay về mục lục

Quay về mục trước

Bước tiếp theo