Chat với admin

mientayvn.com1

Quay về mục lục

Quay về mục trước

Bước tiếp theo

CHỌN TẠP CHÍ, BIÊN TẬP VIÊN, VÀ CHUYÊN GIA PHẢN BIỆN PHÙ HỢP ĐỂ GỬI BÀI
a.Chọn tạp chí (jounal):
Căn cứ vào nội dung, tính mới lạ và tầm ảnh hưởng của đề tài để chọn một tạp chí có impact factor phù hợp. Muốn biết tạp chí xuất bản về những vấn đề gì, vào trang chủ của tạp chí, sau đó vào Aims & scope. Vd: http://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?show=aimsScope&journalCode=tmop20
b.Chọn biên tập viên (Editor):
Việc chọn biên tập viên (editor) để điều khiển quá trình phản biện rất quan trọng. Họ không trực tiếp tham gia phản biện nhưng họ đóng vai trò là trọng tài cho quá trình này, kiến thức và kinh nghiệm của họ giúp họ cân nhắc đâu là đúng, đâu là sai. Nên chọn những tạp chí có biên tập viên am tường về đề tài của bạn để quá trình phản biện được nhanh chóng và chính xác, tránh được những sai lầm đáng tiếc mà sau này mới phát hiện. Muốn biết biên tập viên của một tạp chí, bạn vào trang chủ của tạp chí, tìm mục hội đồng biên tập (Editorial board), thông tin về các editor sẽ có tại đây. Nhưng thường các tạp chí không đưa ra thông tin về editor để bạn không biết được người phản biện của bạn là ai. Thỉnh thoảng, tổng biên tập có thể tham gia vào công việc này. Vd: http://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?show=editorialBoard&journalCode=tmop20
Một số tạp chí cho phép bạn ấn định editor trong quá trình gửi bản thảo, một số tạp chí khác thì không.
c. Chọn chuyên gia phản biện (referee, reviewer):
Một số tạp chí đề nghị bạn chọn người phản biện và ghi rõ đó là người bạn thích hay không thích (do trái ngược quan điểm với bạn). Bạn có thể chọn:
--Các đồng nghiệp của bạn nhưng những người này không được cùng chung cơ quan với bạn.
--Các đồng nghiệp Việt Nam ở nước ngoài.
--Các tác giả đã từng viết bài báo về vấn đề bạn đang nghiên cứu, thông tin về cơ quan công tác và địa chỉ mail của họ có trên bài báo. Nên chọn những tác giả đã từng có bài báo trong tạp chí mà bạn đang gửi.
Nên liệt kê càng nhiều càng tốt để tăng xác suất được đáp ứng yêu cầu phản biện từ họ. Tuy nhiên, các editor của tạp chí có thể chọn chuyên gia phản biện từ những nguồn khác.

 

Quay về mục lục

Quay về mục trước

Bước tiếp theo